Designelement
 

Helse Vest IKT er totalleverandør av IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest, og vi skal vere den føretrekte IKT-leverandøren basert på kostnadseffektivitet, kvalitet, nærleik, bransjekunnskap og brei erfaring.

Helse Vest IKT bidreg til å betre helsetenesta ved innovativ bruk av IKT-løysingar som er skaffa til vege, innførte og forvalta i nær dialog med kundane. Vi leverer IKT-tenester som alltid er tilgjengelege for kundane ved behov.

Kundesenteret
 55 97 65 40
  
Åpningstider:
Man-fre: kl 07.30-22.30
Lør: kl 08.00-15.00


Foto: Øyvind Blom

Helse Vest IKT AS | Ibsens gate 104, 5052 Bergen | Tlf: 55 97 65 00 | Faks: 55 97 65 50 | Org. nr: 987 601 787

E-post: postmottak@helse-vest-ikt.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no